Cementvloeichape Oostrozebeke

Cementvloeichape te Oostrozebeke met de firma Nico Rollez bv als specialist № 1 in cementgebonden vloeichape voor ultradunne laag die toch beresterk is ➡️ bij weinig opbouwhoogte en/of in combinatie met vloerverwarming

Cementvloeichape te Oostrozebeke bestaat uit een gedoseerd mengsel van welbepaalde soorten zand, cement en vermalen kalksteen. Zoals het woord zegt onderscheidt cementgebonden vloeichape zich van traditionele chape doordat het in vloeibare vorm wordt aangebracht en het een heel specifieke samenstelling kent van meer dan alleen maar zand en cement. Dankzij toevoeging van kalkmeel is de verdichting van het eindproduct hoger. Dit verklaart de sterkte. Daarmee dat cementvloeichape al voldoende kracht heeft vanaf 15 mm, ideaal dus voor situaties waar weinig opbouwhoogte voorhanden is. Daarenboven bekomt men een vlak en egaal resultaat. Onder de vloeichapes wordt de cementgebonden vloeichape soms verward met anhydriet vloeichape maar er zijn wel degelijk grote verschilpunten.

Cementvloeichape voor Oostrozebeke heeft een aantal onmiskenbare voordelen tegenover gewone chape ➡️ zeker aangewezen bij verbouwingswerken of voor op vloerverwarming

Cementvloeichape voor Oostrozebeke wint zienderogen aan populariteit omwille van de specifieke voordelen. Heel wat grondige woningrenovaties vereisen nieuwe bevloering, bijkomende thermische vloerisolatie, soms ook vloerverwarming. Energiezuinigheid en eigentijds comfort worden belangrijker. Maar bij bestaande situaties blijft de opbouwhoogte die voorhanden is of kan gecreëerd worden, beperkt. Vloerisolatie, vloerverwarming en traditionele chape nemen al gauw elk 100 mm in beslag. Met cementvloeichape kan een belangrijk stuk van af en wordt uw project ineens realistisch!

 • Cement vloeichape behoeft slechts een flinterdun laagje zonder aan stevigheid te moeten inboeten. Dit komt mede door de zelf verdichtende kwaliteiten.
 • De kost voor extra wapening valt dus ook al weg.
 • Cement vloeichape plaatst vlot, mede door zijn zelf nivellerende kenmerken.
 • Door zijn liquiditeit vormt de chapelaag een egaal, strak De toplaag kent geen verkorreling zoals bij traditionele chape. Dit is goed nieuws voor wie achter komt.
 • De krimpfactor van deze ultradunne vloeichape voor Oostrozebeke is zo goed als onbestaand. Dilatatievoegen zijn niet of minder frequent nodig. In die zin komt ons product in aanmerking voor zowel grote als kleine.
 • Voor wie vloerverwarming heeft: cementvloeichape is een prima geleider. Hoe minder energiekosten, hoe beter.
 • Cementvloeichape is ideaal om op vloerisolatie te doen.
 • Aanvulling met isolatiechape vormt een interessante optie: tweevoudige maatregelen versterken mekaar immers.
 • De hoge vochtbestendigheid van cementvloeichape maakt dat deze ook in natte ruimten kan toegepast worden, dit in tegenstelling tot anhydrietchape.
 • Cementgebonden vloeichape kenmerkt zich als een sneldrogende chape.
 • Werken met Nico Rollez betekent daar bovenop: gedetailleerde prijsofferte op basis van werfbezoek snel en scherp, afspraken die worden gerespecteerd, vakkundige voorbereiding, onberispelijk resultaat met de zaakvoerder in de chape, unieke formule van vloeichape met uitgelezen ingrediënten, afschuren en andere nabehandeling, oplevering geheel en al volgens de verwachtingen.

Soorten vloeibare cementchape voor Oostrozebeke: C30, C20, C16 of van flinterdun tot dun

Vloeibare cementchape in Oostrozebeke kent een 3-tal varianten: de C30, C20, C16 al dan niet in combinatie met vloerverwarming.

 • C30 als ultradunne chape vanaf 15 mm tot 30 mm; te plaatsen op folie, isolatieplaten, gespoten PUR of isolatiechape. Onmiddellijk daarna zetten we een curing compound, dit is een membraan die te snelle uitdroging moet voorkomen. De C30 vloeibare cementchape mag worden betegeld na 5 dagen.
 • C20 extra dunne vloeichape in combinatie met vloerverwarming vanaf 45 mm tot 100 mm; bevloering al na 10 dagen mogelijk.
 • C16 als dunne chapelaag tussen 35 en 100 mm mits folie; met de mogelijkheid om tot 100 m² te gaan zonder zetvoegen; betegeling mogelijk na 10 dagen.

Werkwijze bij de plaatsing van cementvloeichape

Vloeibare cementchape wordt best geplaatst volgens de regels van de kunst met het oog op een perfect en duurzaam resultaat. De opeenvolgende werkfasen passen we nauwgezet toe.

 • Doorgaans brengen we voorafgaand een werfbezoek om alle punten samen te overlopen, waaronder de toegankelijkheid.
 • Afwachten tot de woning of het gebouw volledig water- en winddicht is, ramen inbegrepen dus.
 • Wateraansluiting met voldoende debiet ter plekke of in de directe nabijheid mag geen probleem vormen.
 • Checken van de dorpels, alle hoekprofielen van het pleisterwerk en dergelijke teneinde vocht en andere problemen in de toekomst volledig uit te sluiten.
 • Voorbereidend werk: afdichting rondom met randfolie bij wijze van kuipvorming opdat geen liquide zou weglopen; idem voor de trap en/of het keldergat door middel van een bekisting, idem voor alle gaten en andere openingen door opstopping.
 • Meteo: vooral de minima en maxima in de gaten houden. Bij grote voorkeur gieten we tussen 5° en 30°.
 • Het eigenlijke chappen met vloeibaar zandcement, ter plaatse vermengd met additieven zoals kalksteenmeel.
 • Tijdens het gieten: plaatsen van de zetvoegen indien nodig en desgewenst.
 • De afwerking en het opschuren.
 • Natuurlijke ventilatie en bouwdrogers zijn af te raden. Ten minste de eerste dag na de werken wordt de ruimte liefst afgesloten gehouden.
 • De eventuele opstart van de vloerverwarming gebeurt onder strikte voorwaarden. Daartoe hebben we een speciaal opstartprotocol

Cementvloeichape: de nieuwe standaard in chapewerken

Cementvloeichape lijkt wel de nieuwe standaard in chapeland. De voordelen zijn hierboven opgesomd; nadelen lijken er niet te bestaan. Die zijn er wél bij traditionele chape en anhydriet vloeichape. We verwezen al naar de benodigde vloer opbouwhoogte, de sterkte, noodzaak tot bewapeningsnetten, warmtegeleiding, uitzettingscoëfficiënten, kans op scheurvorming, vochtbestendigheid, ruwheid in afwerking, kostprijs.