Vloeichape Wielsbeke

Nico Rollez bv, dé specialist in cement vloeichapes te Wielsbeke ➡️ wat zijn de verschillen met traditionele chape & welke soorten zijn er?

Vloeichape voor Wielsbeke is, zoals het woord zegt, chape of zandcementvloer onder vloeibare toestand. In vergelijking met de traditionele chapes bieden vloeichapes de mogelijkheid veel dunner te gaan en toch voldoende sterk te blijven. Dit komt door toevoeging van kalksteenmeel. Dit fungeert als inerte vulstof die de samenhang, stabiliteit, structuur en dus dichtheid van het beton maximaliseert. Als chapist zijn we gespecialiseerd in de aanleg van cementgebonden vloeichapes, dit omwille van de voordelen ten opzichte van anhydrietchape. Onder andere daar waar weinig opbouwhoogte overblijft omwille van vloerisolatie, vloerverwarming of een gegeven toestand, is vloeichape op cementbasis dé oplossing. Maar ook in andere gevallen wordt dit soort vloeichape meer en meer de nieuwe standaard. De plaatsing gaat vlot, bewapeningsnetten wordt overbodig, het eindresultaat maakt de betegeling gemakkelijk.

 

Vloeichape voor Wielsbeke: wat zijn de verschilpunten met klassieke, traditionele chapes in vaste vorm?

Vloeichape voor Wielsbeke wordt liquide verwerkt en traditionele chape in vaste vorm. Overige verschilpunten draaien allen uit in het voordeel van vloeichapes, meer bepaald cementvloeichapes.

  • Snelheid en gemak van plaatsing, zowel voor kleine als grote oppervlakten.
  • Enige mogelijkheid bij geringe opbouwhoogte zoals bij verbouwingen.
  • Er blijft plaats over om de vloer te isoleren. Vloerisolatie in het algemeen blijkt namelijk een besparing van 20 tot 30% op te leveren!
  • Ideaal voor toepassing op vloerverwarming: zandcement vloeichape staat bekend als een goede warmtegeleider wat een extra energie-efficiëntie oplevert.
  • Cementgebonden wil zeggen: ook geschikt voor natte ruimten zoals badkamers.
  • De sterkte van de chape is dermate dat een dun laagje volstaat en wapening onnodig maakt. Dit komt door toevoeging van additieven die een veel hogere verdichting bewerkstellingen. Cementgebonden vloeichape krimpt ook niet.
  • Mixen van de 3 componenten gebeurt ter plaatse op de werf dankzij onze mobiele mengcentrale op de chapevrachtwagen. Dit continu proces staat garant voor een altijd en overal perfect resultaat.
  • De zelfnivellerende werking komt de vloerafwerking ten goede en werkt corrigerend bij schuin aflopende ondervloeren.

Wat is het verschil tussen cement vloeichape en anhydriet chape?

Het zijn beiden vloeichapes maar bij cement vloeichape vormt kalksteenmeel het belangrijkste toeslagproduct terwijl anhydriet chape vooral gips houdend is. Deze laatste is rapper droog maar omwille van een aantal manifest nadelen geven we de voorkeur aan de cementvloeichape, ofschoon het iets duurder uitvalt.

Cement vloeichape: de nieuwe gulden standaard in chapewerken

Cementvloeichape heeft stilaan de status van de nieuwe standaard bereikt. Daarom hebben we er ons ten volle op toegelegd. Deze relatief nieuwe chapevloer vangt alle nadelen van gewone en anhydrietchape op. Op vorige pagina’s verwezen we reeds naar de soms geringe opbouwhoogte, de sterkte van het product, het wegvallen van bijkomende kosten voor wapening, de betere warmtegeleiding, quasi afwezigheid van uitzetting en kans op scheurvorming, vochtproblemen en dergelijke.